• EHBO Boskamp - Olst

    Leer nu ook hoe u moet helpen...
  • EHBO Boskamp - Olst

    Weet wat u moet doen...
  • EHBO Boskamp - Olst

    Leer nu ook hoe u moet helpen...

Nationale Bond EHBO St. Willibrord Boskamp

In 1949 is vanuit de diverse Bisdommen in Nederland de Katholieke Nationale Bond voor EHBO opricht. In december 1950 is er op de Boskamp door mevrouw Jacobs en de Dr. Stuyvenberg en Dr. Couvee EHBO Vereniging St. Willibrord opgericht. Deze maatschappelijk zeer bewogen mevrouw Jacobs is overigens de echtgenote van het toenmalige Hoofd der School. Deze groep mensen behoorden tot de notabelen van de Boskamp en het was gelet op hun achtergrond toen niet nodig om formeel via een Notariële Acte een Vereniging op te richten. Dat scheelde immers honderden guldens.

Al in 1951 werden de eerste examens EHBO op de Boskamp afgenomen. De EHBO opleiding van toen lijkt in de verste verte niet op de huidige EHBO opleiding. In die tijd lag de nadruk meer op ernstige verwondingen door toedoen van derden. De donkere periode 1940/1945 en de dreiging vanuit de Sovjetunie lag daaraan ten grondslag. In de loop van de jaren werd de  behandeling van zware letsels met de daarbij behorende nogal pittige behandelwijze geleidelijk overgeheveld naar de BB (Bescherming Burgerbevolking). Op enig moment was er nog “slechts” sprake van huis-,tuin- en keukenletsels, aangevuld met letsels vanuit het al maar drukker worden verkeer waarmee de EHBO’er te maken kreeg.

Ook is er in de loop der jaren met betrekking tot de wijze van behandeling het nodige gewijzigd. Met name BHV’ers, die EHBO taken moesten invullen bleken vaak te beschikken over een  beperkte EHBO kennis om de complexe taken in te vullen. We bestaan nu bijna 65 jaar en voelen ons jong genoeg om nog eens 65 jaar door te gaan. We kunnen dit niet zelf doen en zijn afhankelijk van goedwillende actieve mensen, die de kar in de toekomst gaan trekken.

EHBO diploma halen?

Heeft U interesse?

Er zijn nog enkel plekken vrij. Cursus bestaat uit een deel e-learning en een deel praktijk.

Aanmelden bij Rene Waris (secretariaat) 0570-562896 Ook voor meer informatie kunt U met hem contact op nemen.

Meld u snel aan want vol=vol.

Nationale Bond EHBO
St. Willibrord
Boskamp

Naar boven